ARION: Innovation of Further Education for Headmasters


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:ARION 2003/2004 No: 03015,13
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2004