Další vzdělávání ředitelů škol: strategie rozvoje školy a sebe-evaluace školy (e-learningový kurz s tutoriály)


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:číslo roz. 24821/03-25
Období řešení:2003