Modernizace výuky s podporou ICT


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:975/2002
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2002

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitel