Odborná setkání a výměna česko - německých zkušeností


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:CZ 9914/0201/0094
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2002-2003

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

CZ 9914/0201/0094