Komunikace školy s veřejností, projekt programu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - regionální DVPP v roce 2001


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:22 623/01-25
Období řešení:2001