Vzdělávání managementu škol v akreditovaném programu: Management a ekonomika školy v Českých Budějovicích v rámci Podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit v roce 2001


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:R/49/2001
Období řešení:2001