Studijní pobyt odborníků z EU na školský management v květnu 2002 v Chebu


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:No: 01016,15
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2002

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Arion, téma: Education management