Virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:No: 88102-CP-1-2000-1-AT-Comenius-3,1
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2001-2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

koordinátor: Rakousko, partneři: Maďarsko, Německo, Portugalsko