Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:286/1999
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:1999