Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:CZ 9604.07.01.04.03.01
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:1998

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Phare CBC