Výzkumný program rekondic pro manažery


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:1995-1997

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Komerční banka a.s.