Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:1999