Tendence vývoje českého trhu


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:1998

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

grant pro Bayerisch-Böhmische Kultur & Wirtschaftstage Weiden (D)