Výzkum trhu plastových produktů, kovo a dřevovýroby


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:1998

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

projekt spolupráce ČR, Německo a Itálie