Průzkum trhu pro potřeby realitních kanceláří


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:1996