Výzkum vývoje trhu v oblasti používání nástěnných kalendářů v České republice


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:1996

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

pro Balingen Symposium, Německo