Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v ČR se zvláštním zaměřením na kraje


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:MMR Z06
Poskytovatel:MMR
Období řešení:2005-2006