Interuniverzitní projekt EVENE – Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2006-2008

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Tutor předmětu Marketing - Study Cases.