Inovace studijního předmětu Mezinárodní marketing


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:934/2007
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2007