Analýza znalosti a míry využívání nástrojů financování zahraničního obchodu firmami v Karlovarském a Plzeňském kraji


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

specifický projekt FEK ZČU