Výzkum odběratelů firmy Plzeňský Prazdroj a.s. z pohledu cílového odběratele


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Patrik JUST
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2005