Podpora aktivní účasti seniorů v životě


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Libor MICHALÁK
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2003-2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

rozvojový program MŠMT ČR, Univerzita třetího věku na ZČU v Plzni