Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Petr SEMENIUK, CSc.
Číslo projektu:402/04/0370
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2004-2005