Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu:WB-14-04
Poskytovatel:MMR
Období řešení:2004-2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Společný projekt Západočeské univerzity v Plzni (SVRR), Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích a UrbioProjektu Plzeň