Podpora rozvoje internacionalizace


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2006-2009

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Podpora výjezdů studentů FEK na vybrané německé univerzity - výběr studentů, organizace pobytu. V rámci Rozvojových projektů ZČU v jednotlivých letech (Podpora rozvoje internationalizace, Mobility apod.)