Průzkum potřeb nových zaměstnanců v budoucím období v Karlovarském kraji


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2006