Analýza systému administrativy ve středisku Pérovna společnosti Invel Plus, s.r.o.


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2005