Pokles počtu podnikatelských subjektů v ČR a příčiny tohoto ekonomického jevu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. Ludmila BOKROŠOVÁ
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006