Inovace předmětu ekonometrie použitím softwaru Eviews


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alex KUCHYNKA
Číslo projektu:2099
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2006