Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku - druhá část


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/03/0667
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2003-2004