Výpočtová ekonomie - analýza procesů finančních trhů pomocí techniky počítačových agentů a modelování hierarchických struktur řízení podniku


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/05/2392
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2005-2006