Měření ekonomické výkonnosti regionů a analýza meziregionálních hospodářských vazeb


Hlavní řešitel na FEK: