Aplikace exaktních metod v řízení podniků


Hlavní řešitel na FEK: