Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:Phare CBC CZ 9604.07.01.04.03.01
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:1998

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: