Virtual Further Education Course For Headmasters


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31:
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2002-2003