Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:MŠMT ev.č. 2001/90
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2001

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cíl projektu:
a) Vytvoření nových bakalářských studijních oborů v rámci studijního programu 6208 R Ekonomika a management (pracovní názvy studijních oborů jsou uvedeny v části 2 rozvojového projektu).
b) Profesně orientovat závěr studia nových oborů bakalářského studijního programu (aktivní spolupráce s hospodářskou praxí) tak, aby absolventi měli možnost nastoupit do hospodářské praxe, jakož pokračovat ve studiu v návazném magisterském stupni (a to i na dalších ekonomických fakultách v ČR, případně v zahraničí).
c) V rámci nových učebních plánů snížit počet kontaktních hodin oproti současnému stavu ve stávajícím studijním oboru Podniková ekonomika a management o 10 – 20%.
d) Vytvořením nových bakalářských oborů položit základ třístupňové struktury ekonomického vysokoškolského studia na FEK ZČU v Plzni v souladu s požadavkem realizace Boloňské deklarace.
e) Zvýšit počet studentů v distanční a kombinované formě studia o 20 – 30% oproti roku 2000.

Rozvojový projekt MŠMT, dotace: 587 tis. Kč