Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU v rámci stávajícího studijního programu 6208R: Ekonomika a management


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:MŠMT ev.č. 2002/39
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2002

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cíl projektu:
a) Vytvoření nových bakalářských studijních oborů v rámci stávajícího studijního programu 6208 R Ekonomika a management (pracovní názvy „Management cestovního ruchu a lázeňství“ a „Marketing management“).
b) Orientovat závěr studia navrhovaných oborů bakalářského studijního programu ve spolupráci s praxí (předními lázeňskými podniky Karlovarského kraje – pro obor Management cestovního ruchu a lázeňství a dalšími podniky Plzeňského a Karlovarského kraje - pro obor Marketing management) tak, aby absolventi oboru mohli nastoupit do hospodářské praxe, stejně jako pokračovat v návazném magisterském stupni (na školách ČR i v zahraničí).
c) V rámci nových učebních plánů posílit spolupráci s praxí a samostatné studium oproti stávajícím studijním oborům především orientací na zpracovávání projektů praxe. K tomu se předpokládá vyžití Smluv o spolupráci FEK resp. ZČU s předními podniky oboru a posílení výkonu časově omezené povinné praxe během studia.
d) Zaměřit obsah studia tak, aby studenti po absolvování byli schopni pracovat na náročném trhu Evropské unie, tj. věnovat pozornost komunikaci (jazyky i informační technologie) a normám EU v uvedených oborech.
e) Vytvořením nových bakalářských oborů posílit základnu třístupňové struktury ekonomického vysokoškolského studia na FEK ZČU (viz požadavek Boloňské deklarace).
f) Přispět k plánovanému zvýšení počtu studentů v distanční a kombinované formě studia nabídkou s místní praxí spojených studijních oborů (orientace pro potřeby místní praxe).

Rozvojový projekt MŠMT, dotace: 930 tis. KC