Modernizace výuky s podporou ICT - rozšíření a modernizace pracoviště


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:FRVŠ A-975/2002
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2002

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky s využitím ICT a rozšíření nedostatečného přístupu studentů fakulty k informačním zdrojům. Projekt řeší nevyhovující situaci, kdy na 400 studentů řádného studia je v této části fakulty pro výuku k dispozici počítačová laboratoř s 19 repasovanými stanicemi.
Realizace projektu v napojení na stávající učebnu podstatně zkvalitní přípravu studentů a umožní jejich práci s využíváním ICT na potřebné úrovni. Využití počítačové laboratoře je v souladu s porovozem budovy plánováno od 8:00 do 20:00 s trvalým přístupem studentů mimo rozvrhované hodiny výuky.
Dotace z FRVŠ: 808 tis. Kč