Vybudování mobilní počítačové učebny v budově fakulty s bezdrátovým přístupem


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:FRVŠ A-3032/2006
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jádrem projektu je vybudování bezdrátové sítě v budově chebské části Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a založení mobilní učebny s notebooky. Za tímto účelem je potřebné rozmístit vysílací antény, modernizovat některé uzly stávající sítě a připravit server pro ověřování přístupů do sítě. Toto řešení zjednoduší připojování stávajících uživatelů, zrychlí přenosovou rychlost stávající klasické (drátové) sítě, umožní připojení mnohem více uživatelům než dříve, zejména studentům kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání, umožní vytvoření počítačové učebny v krátkém čase v libovolné místnosti fakulty. V důsledku použití jednotného systému ověřování usnadní učitelům i studentům připojení do bezdrátových sítí na jiných univerzitách.
Dotace z FRVŠ: 1118 tis. Kč