Generátory termického plazmatu s kapalinou stabilizovaným obloukem


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Číslo projektu:GAČR 102/98/0813
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:1998-2000

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavní řešitel: prof. Ing. Z. Vostracký, DrSc