Softwarové a hardwarové doplnění počítačové učebny


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Číslo projektu:FRVŠ A-1306/2004
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2004