Analýza finančních časových řad


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Interní grant FEK ZČU