Prahové autoregresní modely


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/05/2394
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2005-2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: