Nákladová optimalizace vybraných dopravně-logistických procesů v obchodní společnosti


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Ing. Marcel PROŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Řešitel: Mgr. Ing. Ludmila Bokrošová. Spoluřešitel: RNDr. Ing. Marcel Prošek, Ph.D.