Workshop: Versicherung - Verkauf von Illusionen


Hlavní řešitel na FEK: Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Česko - německý workshop s přednáškou Dr. Ladislava Nepožitka z ČSOB Pojišťovny a.s.