Regionální kontaktní organizace Západní Čechy


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:EUPRO OK 474
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2007-2010

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Podpora účasti v projektech rámcových púrogramů EU, informační server, konzultace