Management inovací a duševního vlastnictví ve znalostní společnosti


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/1311/3009
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: