Analýza rozsahu a obsahu neziskového sektoru v Plzni a systému jeho financování


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

společný výzkum akademických pracovníků a studentů FEK ZČU v Plzni, řešitel