Komparace podpory tělovýchovných aktivit podnikovou sférou mezi regiony Karlovarska, Bavorska a Saska


Hlavní řešitel na FEK: Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006-2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Vedoucí projektu: mgr. Š. Borkovcová, spoluřešitelé: ing. L. Javorska, ing. J. Tlučhoř.