Modely volatility a jejich ekonomické aplikace


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/07/0465
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2007-2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: